នៅថ្ងៃទី04/10/22​ សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារបានអនុវត្តទៅលើការថែទាំកូនឈើ

នៅថ្ងៃទី04/10/22​ សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ នៃសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានអនុវត្តទៅលើការថែទាំកូនឈើ នៃទីតាំងបណ្ដុះកូនឈើសហគមន៍ ដែលមានទីតាំងភូមិអូរតាគាំ២ សង្កាត់ទួលតាឯក ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង ឧបត្ថម្ភដោយ DanChurchAid Cambodia & Brahma Kesa

Practical Session student’s activities of Food Processing and Agroecology Training Program of Vocational and Technical Training Center on trees care and management at Ou Ta kam 2 Village, Tuol Ta EK Commune, Battambang City were sponsored by DanChurchAid Cambodia and Brahma Kesa and organized by ដីដើម្បីជីវិត – Soil for Life