សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានចូលរួមពិព័រណ៍ច្នៃប្រឌិត នៃសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិ

នៅថ្ងៃទី​ 27/10/23

សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានចូលរួមពិព័រណ៍ច្នៃប្រឌិត នៃសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ក្នុងនាមជាអ្នកតាំងពិព័រណ៍នៅសណ្ឋាគារបូរីអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាប ។
សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានដាក់តាំង ភេសជ្ជៈ ទឹកឃ្មុំ ប្រេងដូង និងទឹកម្ទេស ដែលកែច្នៃដោយក្រុមយុវជន និងដៃគូដែលគាំទ្រដោយសមាគម។
SSLA joined the Innovation Fair of the International Workshop on Transiting Towards Agroecology and Regenerative Agriculture as an exhibitor at the Borei Angkor Hotel in Siem Reap. The Sustainable Soil for Life Association (SSLA) showcased beverages, honey, coconut oil and chili sauce products processed by youth farmers and partners supported by the association