Sustainable Soil For Life Association

 • ក្រុមការងារដីដេីម្បីជីវិតបានបណ្តុះបណ្តាលសិស្សានុសិស្សនៃសាលាកសិកម្មបាយ័ន ក្នុងការផលិតទឹកភេសជ្ជះត្រាវ ម្នាស់ ឳឡឹក និង សណ្តែកសៀងពីធម្មជាតិ

  នៅថ្ងៃទី 05/07/2024

  ក្រុមការងារដីដេីម្បីជីវិតបានបណ្តុះបណ្តាលសិស្សានុសិស្សនៃសាលាកសិកម្មបាយ័ន ក្នុងការផលិតទឹកភេសជ្ជះត្រាវ ម្នាស់ ឳឡឹក និង សណ្តែកសៀងពីធម្មជាតិ។សកម្មភាពនេះមានតម្លៃអាចជួយពង្រឹងសម្ថភាពរបស់សិស្ស និង រួមចំណែកនិរន្តន៍ភាពនៃកសិកម្មនៅក្នុងស្រុក។

  The Sustainable Soil for Life Association has been providing training classes to students from the Bayon Agroecology School in Siem Reap Province to produce taro, pineapple, and soybean juices. This valuable action helps to enhance their skills and supports the sustainability of agriculture in the region.

   

 • សិស្សានុសិស្សនៃសាលាកសិកម្មបាយ័ន បានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយក្រុមការងារដីដេីម្បីជីរិត ក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៏ថ្មីមួយ

  នៅថ្ងៃទី 04/07/2024
  សិស្សានុសិស្សនៃសាលាកសិកម្មបាយ័ន បានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយក្រុមការងារដីដេីម្បីជីរិត ក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៏ថ្មីមួយ ក្នុងការផលិតទឹកល្ងរ និងប្រទាលកន្ទុយក្រពើរស់ជាតិបែបបង្អែម។ ក្នុងនោះដែរ ទឹកល្ងរជាសារធាតុដែលមានប្រភពកាល់ស្យូម ម៉ាញ៉េស្យូមខ្ពស់ ជួយដល់សុភាពឆ្អឺងរឹងមាំ និង សុខភាពល្អ។
  The students of Bayon Agroecology School in Siem Reap Province, led by the Sustainable Soil for Life association, have gained new experience by producing a new flavor of sesame juice and aloe vera juice for various types of desserts. Sesame juice, known for its high calcium and magnesium, helps to improve bone strength and promote a healthy lifestyle.
 • ក្រុមការងារដីដេីម្បីជីវិតបានបណ្ដុះបណ្ដាលការសិក្សា និង ជំនាញ យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់ប្រជាកសិករមកពីភូមិរុនតាឯក ខេត្តសៀមរាប អំពីបច្ចេកទេសផលិតជី

  នៅថ្ងៃទី​ 02/07/2024
  ក្រុមការងារដីដេីម្បីជីវិតបានបណ្ដុះបណ្ដាលការសិក្សា និង ជំនាញ យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់ប្រជាកសិករមកពីភូមិរុនតាឯក ខេត្តសៀមរាប អំពីបច្ចេកទេសផលិតជី ការលាយដីដាំដំណាំលើរាន និងបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់។ សកម្មភាពនេះជាចំណេះដឹងមួយ យ៉ាងសំខាន់ដែលក្រុមការងារ អាចជួយជំរុញសម្ថភាព លទ្ធភាព និង ផលិតភាពដល់កសិករបន្ថែមអោយកាន់តែល្អប្រសេីរ។
  The Sustainable Soil for Life Association recently hosted a lecture for farmers from Run Ta Aek Village, Siem Reap. The lecture covered technical aspects of fertilizer production, soil mixing for planting, and chicken feeding. The teamwork has provided beneficial knowledge that will help improve farmers’ abilities, potential, and productivity.
 • ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានធ្វេីការបណ្តុះបណ្តាលសមាជិកសហគមន៍ និង ប្រធានសហគមន៍ របស់អង្គការ (FNN)

  នៅថ្ងៃទី​​​​ 28/06/2024
  ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានធ្វេីការបណ្តុះបណ្តាលសមាជិកសហគមន៍ និង ប្រធានសហគមន៍ របស់អង្គការ (FNN) ក្រោមប្រធានបទ “ការអនុវត្តកសិអេកូឡូស៊ី ” នៅស្រុកស្រីស្នម ខេត្តសៀមរាប ដើម្បីយកចំណេះដឹងនេះសម្រាប់ធ្វេីការចែករំលែកបន្តទៅដល់សមាជិកសហគមន៍ផ្សេងៗទៀត។
  SSLA team delivered an impactful learning session on “agroecology practices” for agriculture cooperative (AC) members of the FNN organization at Srey Snom district in Seim Reap Province. The SSLA team is fully committed to sharing this valuable knowledge with other AC members in order to encourage a wider adoption of agroecology in the region.
 • ការចុះទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សសាលាកសិកម្មអេកូឡូស៊ីបាយន្ត នៅសហគមន៍កសិកម្ម ដារុនសាមគ្គី ក្នុងខេត្តសៀមរាប ដែលដឹកនាំក្រុមការងារ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត

  នៅថ្ងៃទី​ 25/06/2024

  ការចុះទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សសាលាកសិកម្មអេកូឡូស៊ីបាយន្ត នៅសហគមន៍កសិកម្ម ដារុនសាមគ្គី ក្នុងខេត្តសៀមរាប ដែលដឹកនាំក្រុមការងារ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និងសាលាកសិកម្មអេកូឡូស៊ីបាយន្ត។

  The students of Bayon Agroecology School actively participated in study tour activities, which included visiting and learning at Darun Samaki Agricultural Cooperative in Siem Reap Province. The tour was led by the SSLA and BAS teams.

  ​​ ​​  

   

   

 • សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបាយ័នកសិកម្មអេកូឡូសុី ខេត្តសៀមរាប ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលដោយក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដើម្បីជីរិត អំពីការស្វែងយល់ពីវិធីធ្វេី ដំណេីរការ គ្រឿងផ្សំ និង សកម្មភាពអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ក្នុងការផលិតទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើធម្មជាតិ

  នៅថ្ងៃទី 19/06/2024

  សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបាយ័នកសិកម្មអេកូឡូសុី ខេត្តសៀមរាប ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលដោយក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដើម្បីជីរិត អំពីការស្វែងយល់ពីវិធីធ្វេី ដំណេីរការ គ្រឿងផ្សំ និង សកម្មភាពអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ក្នុងការផលិតទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើធម្មជាតិ។ ការពិសារទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើ ផ្តល់នូវប្រភពដ៏ល្អនៃវីតាមីន C សំរាប់សុខភាព ក៏ដូចជាជួយកាត់បន្ថយពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម បេះដូង និង មហារីកជាដេីម….។

  The students of the Bayon Agroecology School in Siem Reap have demonstrated their skills under the guidance of the Sustainable Soil Life Association involved in learning how to produce aloe vera juice, including the ingredients and methods. Drinking aloe vera juice provides a good source of Vitamin C, which is beneficial for people’s health and may also help decrease the risk of diabetes, heart disease, and cancer.

   

 • នៅថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 ក្រុមការងារ SSLA បានបណ្តុះបណ្តាលកសិករចំនួន 26 នាក់ (ស្រី 18 នាក់) ក្នុងសហគមន៍ ជនជាតិដើមភាគតិចគួយ

  នៅថ្ងៃទី  13/06/2024
  នៅថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 ក្រុមការងារ SSLA បានបណ្តុះបណ្តាលកសិករចំនួន 26 នាក់ (ស្រី 18 នាក់) ក្នុងសហគមន៍ ជនជាតិដើមភាគតិចគួយ រស់នៅនៅភូមិដូនម៉ា ឃុំរក្សារ ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះរួមមានទាំងជំនាញក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងក្នុងការផលិត ជីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដូចជា ជី SBN, ជី Bokashi, ជី EM, និងជី Fish Amino Acid (FAA)។ កសិករក៏បានរៀនពីរបៀបផលិត ធ្យូងអង្កាម ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការកែប្រែដីឱ្យល្អប្រសើរ ។ បន្ថែមពីលើវគ្គបណ្តុះបណ្តាល កសិករចំនួន 12 នាក់បានទទួលពូជស្រូវសម្រាប់សាកល្បងនៅតំបន់ដីលិចទឹកដូនម៉ា។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តល់នូវការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់កសិករ ជាពិសេសកសិករជាស្ត្រី ជាមួយនឹងចំណេះដឹង សម្រាប់អនុវត្ត និងធនធានដើម្បីបង្កើនទិន្នផលរបស់ពួកគេតាមរយៈការអនុវត្តកសិកម្មអេកូឡូស៊ី។
  On June 13, 2024, the SSLA team trained 26 farmers (18 females) from the IPs Kouy Community in Dun Ma village, Reaksa Commune, Rovieng District, Preah Vihear Province. The training sessions covered practical skills in making advanced fertilizers such as SBN, Bokashi, EM fertilizers, and Fish Amino Acid (FAA) fertilizers. Farmers also learned how to produce biochar from rice husks, a valuable soil amendment. In addition to the training, 12 farmers received rice variety seeds for trials in Dun Ma floating area. This training empowers farmers, particularly women farmers with, the knowledge and resources to improve their yields by implementing agroecological practices.
        
 • ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានបណ្តុះបណ្តាលដល់ សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបាយ័នកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ខេត្តសៀមរាប អំពីការផលិតម្សៅល្មៀត ម្សៅខ្ញី

  នៅថ្ងៃទី 13/06/2024
  ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានបណ្តុះបណ្តាលដល់ សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបាយ័នកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ខេត្តសៀមរាប អំពីការផលិតម្សៅល្មៀត ម្សៅខ្ញី ដែលជាមុខវិជ្ជាមួយក្នុងជំនាញកែឆ្នៃអាហារ។
  SSLA team has been leading a group of students at BAYON AGROECOLOGY school in Siem Reap Province involved in producing natural ginger and turmeric powder activities, which is one of the subjects in food processing skills.
   
   
        
     
 • សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបាយ័នកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ខេត្តសៀមរាប ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលដោយក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត សហការគ្នា

  នៅថ្ងៃទី​ 10/06/2024
  សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបាយ័នកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ខេត្តសៀមរាប ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលដោយក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត សហការគ្នាបានយ៉ាងល្អក្នុងការធ្វេីបង្គងឃ្មុំសប្បនិមិ្មត។
  The students of Bayon Agroecology School in Siem Reap have demonstrated their skills under the guidance of the Sustainable Soil for Life Association Team and worked together perfectly to set up the beehive.
 • ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិតបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សនៃសាលាបាយ័នកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ខេត្តសៀមរាប អំពីការផលិតប្រេងដូង

  នៅថ្ងៃទី 07/06/2024
  ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិតបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សនៃសាលាបាយ័នកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ខេត្តសៀមរាប អំពីការផលិតប្រេងដូង ដោយមិនប្រើប្រាស់កំដៅ។
  ប្រេងដូងមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ថែរសុខភាព ស្បែក សក់ និងការពារពីជំងឺបេះដូង និង សម្ពាធឈាម ជាដើម។
  The Sustainable Soil for Life Association has been leading a group of students at the BAYON AGROECOLOGY SCHOOL in Siem Reap Province, focused on producing coconut activity oil without using heat.
  Coconut oil offers significant benefits, including supporting health, skin, and hair, as well as protecting against heart disease and high blood pressure.
   
  en_USEnglish