នៅថ្ងៃទី25/08/22 ការទស្សនៈកិច្ចរបស់ ក្រុមការងារ USAID Cambodia និង Cambodia Harvest III នៅ កសិដ្ឋានដាំបន្លែរបស់កសិករឈ្មោះ សុីន សុីវនឿត

នៅថ្ងៃទី25/08/22 ការទស្សនៈកិច្ចរបស់ ក្រុមការងារ USAID Cambodia និង Cambodia Harvest III នៅ កសិដ្ឋានដាំបន្លែរបស់កសិករឈ្មោះ សុីន សុីវនឿត ជាសមាជិកក្រុមផលិតបន្លែសរីរាង្គ (PGS) របស់ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិតដែលដាំដុះបន្លែ ប៉េងប៉ោះ ខាត់ណាផ្កា ស្ពៃក្ដោប ស្ថិតនៅភូមិកំពង់សីម៉ា សង្កាត់វត្តគរ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង។

Activities of USAID Cambodia and Cambodia Harvest III team visited the farm of Sin Sivnoeut, a member of the Organic Vegetable Production Group (PGS) of the Sustainable Soil for Life Association which grows vegetables such as tomatoes, cauliflower, and cabbage in Kampong Seima village, Wat Kor commune, Battambang city, Battambang province.