នៅថ្ងៃទី09/02/22 ការរៀបចំធ្វើទឹកសាប៊ូលាងចាន នៃសហគមន៍កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍បៃតង​

នៅថ្ងៃទី09/02/22 ការរៀបចំធ្វើទឹកសាប៊ូលាងចាន នៃសហគមន៍កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍បៃតង​ ដែលរៀបចំដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត(SSLA) ​ និងឧបត្ថមដោយ Brahma Kesa នៅភូមិព្រៃស្វាយ​ ឃុំរាំងកេសី​​ ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង