នៅថ្ងៃទី02/06/22 ការរៀបចំធ្វើទឹកសាប៊ូលាងចាន និងប្រេងខ្យល់ នៃសហគមន៍កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍បៃតង

នៅថ្ងៃទី02/06/22 ការរៀបចំធ្វើទឹកសាប៊ូលាងចាន និងប្រេងខ្យល់ នៃសហគមន៍កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍បៃតង ដែលរៀបចំដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត(SSLA) និងឧបត្ថម្ភដោយ Brahma Kesa នៅភូមិព្រៃស្វាយ ឃុំរាំងកេសី ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង