ក្រុមយុវជនកសិកម្មអេកូឡូស៊ីនៃសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានចុះចែកគ្រាប់ពូជដំណាំគម្របដីដល់កសិករដើម្បីកែប្រែដី

នៅថ្ងែទី 5/09/23

ក្រុមយុវជនកសិកម្មអេកូឡូស៊ីនៃសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានចុះចែកគ្រាប់ពូជដំណាំគម្របដីដល់កសិករដើម្បីកែប្រែដី នៅឃុំកំពង់ព្រៀង ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង។
Agro-Eco Youth Group of Sustainable Soil for Life Association (SSLA) has distributed cover crop seeds to farmers for improving soil health at Kompong Preang commune, Sangkae District, Battambong province.