សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបាយ័នកសិកម្មអេកូឡូសុី ខេត្តសៀមរាប ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលដោយក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដើម្បីជីរិត អំពីការស្វែងយល់ពីវិធីធ្វេី ដំណេីរការ គ្រឿងផ្សំ និង សកម្មភាពអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ក្នុងការផលិតទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើធម្មជាតិ

នៅថ្ងៃទី 19/06/2024

សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបាយ័នកសិកម្មអេកូឡូសុី ខេត្តសៀមរាប ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលដោយក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដើម្បីជីរិត អំពីការស្វែងយល់ពីវិធីធ្វេី ដំណេីរការ គ្រឿងផ្សំ និង សកម្មភាពអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ក្នុងការផលិតទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើធម្មជាតិ។ ការពិសារទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើ ផ្តល់នូវប្រភពដ៏ល្អនៃវីតាមីន C សំរាប់សុខភាព ក៏ដូចជាជួយកាត់បន្ថយពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម បេះដូង និង មហារីកជាដេីម….។

The students of the Bayon Agroecology School in Siem Reap have demonstrated their skills under the guidance of the Sustainable Soil Life Association involved in learning how to produce aloe vera juice, including the ingredients and methods. Drinking aloe vera juice provides a good source of Vitamin C, which is beneficial for people’s health and may also help decrease the risk of diabetes, heart disease, and cancer.