សិស្សានុសិស្សនៃសាលាកសិកម្មបាយ័ន បានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយក្រុមការងារដីដេីម្បីជីរិត ក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៏ថ្មីមួយ
នៅថ្ងៃទី 04/07/2024
សិស្សានុសិស្សនៃសាលាកសិកម្មបាយ័ន បានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយក្រុមការងារដីដេីម្បីជីរិត ក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៏ថ្មីមួយ ក្នុងការផលិតទឹកល្ងរ និងប្រទាលកន្ទុយក្រពើរស់ជាតិបែបបង្អែម។ ក្នុងនោះដែរ ទឹកល្ងរជាសារធាតុដែលមានប្រភពកាល់ស្យូម ម៉ាញ៉េស្យូមខ្ពស់ ជួយដល់សុភាពឆ្អឺងរឹងមាំ និង សុខភាពល្អ។
The students of Bayon Agroecology School in Siem Reap Province, led by the Sustainable Soil for Life association, have gained new experience by producing a new flavor of sesame juice and aloe vera juice for various types of desserts. Sesame juice, known for its high calcium and magnesium, helps to improve bone strength and promote a healthy lifestyle.