សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានដឹកនាំក្រុមកសិករមកពីខេត្តព្រះវិហារដើម្បីទស្សន:កិច្ចសិក្សារៀនសូត្រ អំពីបច្ចេកទេសការកសិកម្មអេកូឡូស៊ី

នៅថ្ងៃ 11/05/23

សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានដឹកនាំក្រុមកសិករមកពីខេត្តព្រះវិហារ ដើម្បីទស្សន:កិច្ចសិក្សារៀនសូត្រ អំពីបច្ចេកទេសការកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ​មកកាន់ខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃទី១១-១២-១៣ ឧសភា ២០២៤។
ក្រុមកសិករបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីពូជស្រូវការដាំដុះស្រូវដើម្បីបានទិន្និផលខ្ពស់ បច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែ ការបណ្តុះផ្សិតអំបោះ ការចឹញ្ចឹមចង្រិត ការចឹញ្ចឹមខ្យង និងបច្ចេកទេសកសិកម្មផ្សេងៗទៀត។
The Sustainable Soil for Life Association has led a group of farmers from Preah Vihear Province on a field trip to explore and study Technical Agroecology in Battambang on 11-12-13 May 2024.
A group of farmers has studied and extended their knowledge on the varieties of rice, growing rice strategy for receiving a high-yield, additional technical on producing vegetables, mushrooms, feed crickets, snails and more technique based on Agroecology.